Gevarenzone-indeling ATEX

Vorige Artikel 8 van 14 Volgende

Het voorkomen van explosiegevaar bij gas en bij stof begint met het in kaart brengen van de voorkomende stoffen en/of gassen. Per machine of per ruimte zal moeten worden bepaald of er sprake is van explosiegevaar. Dit is de eerste stap op weg naar het zoneren van deze apparaten of ruimten. 

Deeltjesgrootte stof

Wat betreft stof is van belang of de stofdeeltjes groter of kleiner zijn dan 0,5 mm, en hoeveel stof er voorkomt  in apparaten en in de ruimten. Een tekening van de te zoneren ruimte of apparaat wordt aangevuld met de relevante zones. In het geval van een silo waar suiker in gestort wordt. Het storten in de silo wordt aangemerkt als primaire gevarenbron. Daarom heerst in de silto een zone 20. 

Gassen en dampen

Wat betreft gas is de eerste stap het in kaart brengen van plekken waar welke brandbare stoffen voorkomen, in welke hoeveelheden en eventueel de fysische gegevens van deze stoffen. De precieze hoeveelheden en de vlampunten waarbij een zonering moet worden gemaakt laten we nu verder buiten beschouwing. Nadat is vastgesteld dat de zonering moet worden uitgevoerd, worden de zone-klasse en de afmetingen van de zones bepaald. 
De zone-klasse en -afmeting zijn afhankelijk van de hoeveelheid gas of damp die kan vrijkomen uit de gevarenbron en van de ventilatieomstandigheden rondom de gevarenbron.

Gevarenbronnen gasexplosies

Onder gevarenbronnen verstaan we de plekken waaruit bedoeld of onbedoeld gas, damp of brandbare vloeistof kan ontsnappen.
We kennen drie soorten gevarenbronnen. Het gaat om continue gevarenbronnen, primaire gevarenbronnen en secundaire gevarenbronnen. De mate waarin een lekkage een gevaar vormt is afhankelijk van de leksnelheid.  Dit noemen we het lekdebiet,  uitgedrukt in gram per seconde. Voorbeelden van continue gevarenbronnen zijn ademventielen of automatische ontluchters, maar ook open vaten. 
Een lekbak is een voorbeeld van een primaire gevarenbron.  Een flensverbinding kan ook een gevaar opleveren. Dit hangt onder andere af van de opstelling van de flens of eventuele trillingen waardoor de kans op lekkage groter is. Dit is een secundaire gevarenbron. 
De ventilatieomstandigheden waarin de gevarenbronnen zich bevinden, zijn bepalend voor de grootte van het gevaar. Er zijn verschillende vormen van ventilatie, namelijk ventilatie binnen een gebouw, in de openlucht en plaatselijke ventilatie in de buurt van de gevarenbron. En er is verschil tussen natuurlijke en kunstmatige ventilatie. Gebouwen kunnen kunstmatig of natuurlijk worden geventileerd. Natuurlijke ventilatie wordt vooral bij grote gebouwen toegepast. Kunstmatige ventilatie wordt bijvoorbeeld aangetroffen in een mengruimte.

Vorm van een gasexplosiegevaarlijke zone

Het gewicht van het gas, ofwel de dampdichtheid, heeft invloed op de vorm van de zone.
Gassen die beduidend lichter zijn dan lucht, stijgen snel naar boven. Dit heeft een verbreding van de zone in het bovengebied tot gevolg. De zone krijgt de vorm van een paddestoel.
Gassen zwaarder dan lucht, dalen. Dit heeft tot gevolg dat de zone afmeting  onderaan toeneemt en de vorm van een hoed heeft. Gassen die iets lichter zijn dan lucht, zorgen voor een bolvormige zonering. De gassen zijn weliswaar wat zwaarder, maar stijgen niet direct en in het geheel naar boven. De afzuiging of ventilatie moet afgestemd zijn op de vorm van de zone.
Bij buitenventilatie doet de natuur het werk. Een luchtsnelheid van 0,5 m/s is al voldoende voor een sterke reductie van de gevaarlijke zone. Hoe hoger de luchtsnelheid hoe kleiner de gevaarlijke zone zal zijn. Een bekend beeld zijn de vrij opgestelde olietanks in de buitenlucht. 
Plaatselijke ventilatie wordt toegepast daar waar snel een explosieve atmosfeer kan ontstaan.

Ex-Machinery

Ex-Machinery is thuis in ATEX. Wij komen al 14 jaar over de vloer bij gerenommeerde bedrijven met stof- en gasexplosierisico's. Wij spelen in op de behoefte aan Ex-apparatuur met ‘state of the art’ eigenschappen. Met maatwerk en met een vast assortiment. Voornamelijk voor zone 2 en 22. Interesse in ATEX apparatuur? Bekijk dan hier ons assortiment. Of volg op LinkedIn onze ATEX specialist, Gido van Tienhoven, en blijf op de hoogte.  

© 2016 - 2019 Ex-Machinery.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel